รับทำระบบ

Visual Control & Digital Clock
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ
ไม่เป็นสนิม เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง
และสิ่งสกปรกต่าง ๆ
มีการรักษามาตรฐานความสะอาด
ป้องกันน้ำและฝุ่นได้รอบทุกทิศทาง และถูกสุขลักษณะของโรงงาน

โทร 083-096-2657

Home > Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรม

รับทำระบบ

logo ecom ev

โทร 083-096-2657

Home > Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรม

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ
ไม่เป็นสนิม เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองและ
สิ่งสกปรกต่าง ๆ
มีการรักษามาตรฐานความสะอาดป้องกันน้ำและ
ฝุ่นได้รอบทุกทิศทาง
และถูกสุขลักษณะของโรงงาน

Visual Control &
Digital Clock สำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร

หากโรงงานของคุณกำลังต้องการสิ่งเหล่านี้ !

  • ปลอดภัยมีคุณภาพถูกสุขลักษณะของโรงงาน
  • ป้องกันฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนได้
  • ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปยังอุปกรณ์ได้ขณะฉีดทำความสะอาด

Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากอันตรายของสิ่งปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถสัมผัสได้ง่าย แต่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงและเพื่อหลีกเลี่ยงภัยที่จะมาโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ Visual Control & Digital Clock จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ ผลิตภัณท์ทำจากวัสดุที่ได้มาตราฐานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร กันน้ำสามารถฉีดน้ำล้างได้ ปลอดภัยสอดคล้องกับมาตราฐาน GMP และ HACCP

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำ

Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงช่วยป้องกันการกัดกร่อน
  • สามารถติดตั้งในห้องเย็นได้ที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียสได้ลดความสูญเสีย
  • ป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตราฐาน IP 65
  • ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว
  • กระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการ ECRS
  • มี Data Record สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
aaa

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ 

ระบบ Visual Control &  Digital Clock

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง

มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อการกัดกร่อน พื้นผิวสัมผัสกับอาหารได้ มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทำความสะอาดง่าย เป็นกลาง ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร สเตนเลสมีส่วนผสมหลักคือโครเมียมซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อน และนิกเกิลมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง โครเมียมป้องกันการกัดกร่อนจากปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจน (Oxidation) เป็นโครเมียมออกไซด์ (CrO2 หรือเรียกว่า Passive film)

มาตราฐาน GMP

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

มาตราฐาน HACCP

สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ครอบคลุมการป้องกันปัญหาจากอันตรายจากสารเคมี เช่น สารเคมีทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน จารบี น้ำมันหล่อลื่น อันตรายทางกายภาพ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษแก้ว เศษโลหะ และ อันตรายทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือสารพิษ เช่น แบคทีเรีย

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา