ผลิตภัณฑ์

โทร 083-096-2657

E-Visual
Control System

ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานทุกอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,
ลดการสูญเสีย, พร้อมRecordข้อมูลสำคัญเพื่อดูย้อนหลัง, แจ้งเตือน
ปัญหารวดเร็วผ่านApplication Line, ผลิตจากวัสดุเกรดPremium

logo ecom ev

Home > Products

ผลิตภัณฑ์

โทร 083-096-2657

ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานทุกอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,
ลดการสูญเสีย, พร้อมRecordข้อมูลสำคัญเพื่อดูย้อนหลัง,
แจ้งเตือนปัญหารวดเร็วผ่านApplication Line, ผลิตจากวัสดุเกรด
Premium

E-Visual
Control System

Home > Products

logo ecom ev

Real-Time Monitoring เครื่องจักรทั้งหมดใน Line ผลิตแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีปัญหาเข้ามือถือ ผู้ดูแล หรือ Group LINE พร้อมเก็บ Record ดูย้อนหลังได้ เห็นชัด แสดงผล Machine Status ผ่าน LED จอใหญ่ กลาง Floor, 

มองเห็นสถานะสายการผลิตแบบ Production Visualize ควบคุมเวลาแต่ละ Station ตามรอบ Takt Time ผลิตได้เร็วขึ้น ลดปัญหาคอขวด

Real Time Monitoring เครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิต แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีปัญหาผ่าน App Line พร้อมเก็บ Record ดูย้อนหลังได้

เห็นสถานะการผลิตแบบ Real time ชัดเจน โชว์ Model หรือ Video ผ่านจอ LED เก็บ Record ข้อมูลพร้อมรายงาน แจ้งเตือนปัญหารวดเร็วผ่าน App Line

Visualize ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องเห็นชัด มาแสดงบน LED Display ชนาดใหญ่ โดยดึงค่าจาก PLC , Machine, Server โดยรูปแบบ Protocol

มองเห็นง่ายด้วย LED ขนาดใหญ่ แม่นยำทุกตัว Sync เวลาจาก Computer Server ใช้ Wifi , LAN เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล

บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายก่อนกำหนด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Production Board ต่างๆ

เทคนิคหลายอย่างที่เราใช้เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการผลิต ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปกราฟิกและคุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้

มีการระบุประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุ ง่ายต่อการปรับปรุง ลดความสูญเสียอย่างตรงจุดเป็นระบบ พร้อมเก็บ Record เรียกดูย้อนหลังได้

เห็นทุกกระบวนการผลิตแบบ Real time เหมือนอยู่ในไลน์ผลิต ข้อมูลครบมี Report ง่ายต่อการนำเสนอเพื่อ Impovement ควบคุมทุก Line ผลิตได้ผ่านหน้าจอ Computer