บริการ

Preventive
Maintenance Service

บริการซ่อมบำรุงสำหรับลูกค้าหลังการขาย, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
Production Board ต่างๆเช่น Andon Board ,Safety Board, Display
Board ฯลฯ

โทร 083-096-2657

Home > Preventive Maintenance Service

Home > Preventive Maintenance Service

บริการ

logo ecom ev

โทร 083-096-2657

บริการซ่อมบำรุงสำหรับลูกค้าหลังการขาย, เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของ Production Board ต่างๆเช่น Andon Board ,
Safety Board, Display Board ฯลฯ

Preventive
Maintenance Service

ไม่ต้องรอเสียแล้วซ่อม เราสามารถป้องกันได้ ด้วยบริการ Preventive Maintenance Service

Preventive Maintenance Service เป็นบริการด้านการบำรุงรักษาสำหรับ E-Production Visual Control Board โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดชำรุดเสียหายก่อนกำหนด สามารถทำได้ด้วยการตรวจสภาพอุปกรณ์ การทำความสะอาดโดยถูกวิธี รวมไปถึงการ Update Firmware และการปรับแต่งให้อุปกรณ์ที่จุดทำงานตามคำแนะนำของคู่มือรวมทั้งการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนด 

บริการ Preventive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)
หลังการขาย

  • กำหนดระยะเวลาชัดเจน ไม่กระทบกับการผลิต
  • อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอ
  • ป้องกันอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
ขั้นตอน Preventive Maintenance  Service
Cleaning Board

การทำความสะอาด E-Production Visual Control Board ทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดความสะอาด ใหม่ และสวยงาม อยู่ตลอดเวลา 

Change Device

ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบอร์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการติดต่อสื่อสารของระบบอุปกรณ์ที่ทำงานในส่วนของเวลาอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลและอุปกรณ์จ่ายไฟเลี้ยงเพื่อรักษาข้อมูลในกรณีที่เกิดความขัดข้องจากแหล่งจ่ายไฟและยังรวมไปถึงเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆภายในบอร์ดที่เกิดการชำรุด

อะไหล่ที่เปลี่ยนทุกปี

IC การติดต่อสื่อสารของระบบ

IC ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเวลา

IC ทำงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล (Record Data)

อุปกรณ์ที่จ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลในส่วนของเรื่องเวลา

อะไหล่ที่เปลี่ยนเมื่อเสียหายจริง

Switching

Controller

7-Segment or LED Dot Matrix

Terminal Box

Update Firmware

การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ E-Production Visual Control Board ที่ใช้งานอยู่ เป็นการอัพเดทเพื่อรีเซ็ตการทำงานใหม่ในกรณีที่มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

Working Test

ทำการทดสอบระบบ E-Production Visual Control Board ทั้งหมด เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ลดการปัญหาของระบบ และฮาร์ดแวร์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างใบเช็ค List
Standard in Performance

สำรวจพื้นที่ก่อนทำงาน

มีอุปกรณ์ Safety ที่ได้มาตรฐาน

ปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยตามข้อกำหนดโรงงาน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา