พนักงานในโรงงานผลิตไม่ทำตามกระบวนการเสียเวลาส่งของ แก้ยังไง

พนักงานขับรถส่งของไม่ทำตามกระบวน ทำให้เสียเวลาในการส่งของ ไปส่งของช้า

  • FactoryVisualControlSystem
  • ทุกประเภทอุตสาหกรรม
  • ECOM
  • EVisualControl

recommend podcast