ยอดที่นับไม่ตรงกับชิ้นงาน แก้ยังไง-Evisual Control Podcast

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ คือยอดที่นับได้ในการผลิตไม่ตรงกับจำนวนชิ้นงานที่ออกมา จะมีการห้อยชิ้นงานกับราวเหล็ก จะเลื่อนผ่านและมีการพ่นสี ทำให้ชิ้นงานหล่นในบางครั้ง ทำให้พนักงานต้องเก็บใส่ตะกร้าเพื่อเอาไปล้างแล้วนำกลับไปพ่นใหม่ แนวทางแก้ปัญหาคือ ทำปุ่มให้พนักงานคอยเก็บค่า NG เมื่อสินค้าตกจากราวเหล็กทำให้เวลานับชิ้นงานที่ท้ายกระบวนการผลิตยอดจะตรงกัน

  • Factory Visual Control System
  • PS1910002
  • โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์
  • ECOM
  • EVisualControl

recommend podcast