เสียเวลาในการนั่งรอ Part แก้ยังไง – Evisualcontrol Podcast

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์(ผ้าเบรก) คือ ในสายการผลิตจะมีรางบรรจุวัสดุไหลในการผลิต พอถึงหน้าเครื่องจักรจะมีพนักงานยกออกไป พนักงานที่อยู่ท้ายสายการผลิตเมื่อไม่มีวัสดุมาก็จะนั่งรอทำให้เสียเวลา แนวทางแก้ปัญหาคือ ติด Andon Board ไว้ท้ายรางบอกสถานะของวัสดุ 3 สถานะ Full ,Need Part, Emergency จะมีการติด Sensor ไว้ 2 ตัว ถ้า Sensor จับได้ทั้ง 2 ตัวแสดงว่า Full ถ้า Sensor จับได้ 1 ตัวแสดงว่า Need Part ถ้า Sensor จับไม่ได้เลยตัวแสดงว่า Emergency

  • Factory Visual Control System
  • PS1908015
  • โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์(ผ้าเบรก)
  • ECOM
  • EVisualControl

recommend podcast