ไม่รู้วันเปลี่ยนไส้กรองน้ำครั้งต่อไป เปลี่ยนมาแล้วกี่ครั้ง แก้ยังไง?

ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่ และเปลี่ยนมาแล้วกี่ครั้ง จะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตระบบบำบัดน้ำและไส้กรอง คือพนักงานไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนไส้กรอกตอนไหน และเปลี่ยนมาแล้วกี่ครั้ง ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองตรงจามกำหนดของโรงงงาน อาจทำให้น้ำไม่ได้คุณภาพ Idea ในการแก้ปัญหานี้คือ ติดตั้งบอร์ดที่ระบุว่าเปลี่ยนกรองน้ำมาแล้วกี่ครั้ง เปลี่ยนแถวไหน ซึ่งถ้าหากเปลี่ยนเสร็จจะมีการนับถอยหลังสำหรับการเปลี่ยนน้ำครั้งต่อไป จะช่วยให้พนักงานไม่ลืมเปลี่ยนไส้กรองน้ำรวมถึงจำนวนครั้งในการเปลี่ยน สำหรับ ลค. ที่สนใจ ทำ Improvment, ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิต สามารถ ติดต่อทีมงาน ECOM ได้ที่ เว็บไซต์ evisualcontrol.com นะครับ เรามีวิศวกรให้คำปรึกษา หรือ นัดหมายเข้าพบที่โรงงานของท่านได้ ทั่วประเทศนะครับ

  • FactoryVisualControlSystem
  • PS1904001
  • โรงงานผลิตระบบกรองน้ำ
  • ECOM
  • EVisualControl

recommend podcast