เครื่องจักรมีปัญหาพนักงานมาช้า แก้ยังไง – Evisualcontrol Podcast

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม คือ ในสายการผลิตจะเป็นเครื่องจักร 100% เมื่อเครื่องจักรหยุดหรือเกิดปัญหาทีมช่างไม่รู้หรือรู้ช้าทำให้เสียเวลา แนวทางแก้ปัญหาคือ ใช้ Production Board แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ทำให้ทีมช่างได้รู้ปัญหาได้ทันที รวมถึงมีการแจ้งเตือนผ่าน Line ทันทีที่เริ่มเกิดปัญหาจนถึงเครื่องจักรใช้งานได้

  • Factory Visual Control System
  • PC18013
  • โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
  • ECOM
  • EVisualControl

recommend podcast