ต้องการนำค่าอุณหภูมิและความแข็งให้พนักงานเห็น แก้ยังไง Evisualcontrol-Podcast

พนักงานไม่ทราบยอดการผลิตที่ผลิตได้จริง ต้องการนำค่าอุณหภูมิและค่าความแข็งให้พนักงานเห็นเพื่อจะควบคุมค่าอุณหภูมิและความแข็ง

  • VisualFactory
  • Evisualcontrol
  • ECOM
  • โรงงานผลิตอาหาร

recommend podcast