เสียเวลานับชิ้นงาน แก้ยังไง – Evisualcontrol Podcast

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตเหล็กกล้า,น๊อต คือ พนักงานในไลน์ต้องมานั่งนับชิ้นงาน หลังจากชั่งชิ้นงาน เสร็จทำให้เสียเวลาในการบรรจุชิ้นงาน แนวทางแก้ปัญหาคือ ใช้ระบบ Factory Visual Control ป้าย LED Display สูง 1 นิ้ว มองเห็นได้ในระยะ 7.5 m. ,แสดงรายละเอียด, แผนการผลิต, ติดตั้งในจุดที่มีการผลิต, เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุ

  • Factory Visual Control System
  • PC16013
  • โรงงานผลิตเหล็กกล้าและน๊อต
  • ECOM
  • EVisualControl

recommend podcast